Reklam 1/1 dag 10000:-
Reklam 1/2 dag 8500:-
Redaktionellt 1/1 dag 8500:-

Heldag 08.00 - 18.00
övrig tid debiteras 1100:-/ tim

Helg debiteras 2500:- extra
för studiopersonal.

För pressvisningar
events etc.
begär offert.

HYRESVILLKOR

Fakturabetalning / 15 dagar
Endast uthyrning till företag
med F-skatt.
Avbokning senare än 24 tim debiteras med full hyra.
Eventuell förstörd eller förkommen utrustning ersätts
till fullo av hyrestagaren.
Studion avstädas och lämnas i samma skick som när ni kom.
Om så ej sker debiteras städkostnad 2000:-.
Bud/transport skall ske inom hyrestid om ej annat avtalas.