Kornhamnstorg 49
111 27 Stockholm

T-bana Gamla Stan
Parkering Mälartorget eller
Skeppsbron